Schrijf de beste scriptie of het beste proefschrift over sociaal – economische herstructurering en win 5000 euro!

Soms staat een regio voor de uitdaging om zichzelf opnieuw uit te vinden. Als een belangrijke industrie verdwijnt, bijvoorbeeld, of als de bevolking krimpt, of…

Zuid-Limburg was zo’n regio. Na de sluiting van de mijnen verdwenen er 75.000 banen. Dat heeft gevolgen. Voor de werkgelegenheid en de economie, natuurlijk. Maar ook op sociaal gebied liet de mijnsluiting zijn sporen na. Dat zag je terug in de criminaliteitscijfers, in het aantal echtscheidingen. Toch richtte de regio zich weer op. Er kwamen nieuwe banen, problemen werden overwonnen. Een interessant proces dat tot op de dag van vandaag doorgaat.

Onderzoek jij hoe een regio zich na een grote verandering opnieuw uitvindt? Stuur jouw scriptie of proefschrift dan in voor de Kremers Award. De Kremers Award is een scriptieprijs voor de beste scriptie of het beste proefschrift over sociaal – economische herstructurering.

Win!

5.000
EURO

5.000 Euro

voor de beste bachelor of master scriptie

Win!

5.000
EURO

5.000 Euro

voor de beste sciptie op hbo-niveau

Win!

5.000
EURO

5.000 Euro

voor het beste proefschrift

Win!

1.500
EURO

1.500 Euro

twee stimulerings-prijzen à 1.500

Laat je inspireren en kijk wie de Kremers Awards in 2017 wonnen!

Kremers Award

WAT IS DE KREMERS AWARD?

Met het uitreiken van de Kremers Award wil Stichting Behoud Mijnhistorie studenten en promovendi stimuleren om de vernieuwing van regio’s op sociaal en economisch gebied te onderzoeken en daar een scriptie of proefschrift over te schrijven.

MIJNSLUITING

In 1965 kondigde Joop den Uyl – toenmalig minister van Economische Zaken – aan dat de mijnen in Zuid-Limburg gesloten werden. Dit besluit zorgde ervoor dat de regio zich opnieuw moest uitvinden. Op economisch én sociaal gebied. En dat ging met vallen en opstaan.

SCRIPTIEPRIJS

De lessen die tijdens dit proces van herstructurering zijn geleerd, wil Stichting Behoud Mijnhistorie blijvend onder de aandacht brengen. Eerder liet de stichting een studie doen naar de lange termijneffecten van de herontwikkeling na de mijnsluiting. Dit resulteerde in 2013 in de publicatie ‘Na de mijnsluiting’.
Sinds 2016 daagt Stichting Behoud Mijnhistorie studenten en promovendi uit om onderzoek te doen naar herstructurering en sociale en economische vernieuwing van regio’s. Hiervoor heeft zij een scriptieprijs in het leven geroepen; de Kremers Award.

ELKE TWEE JAAR

De Kremers Award is een scriptieprijs die elke twee jaar wordt uitgereikt. De uitreiking van de eerste Kremers Award was op 15 februari 2017.

Sjeng Kremers

De Kremers Award is genoemd naar dr. J (Sjeng) Kremers, voormalig gouverneur van de provincie Limburg en eerste voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Mijnwerkerszoon Sjeng Kremers speelde een essentiële rol in de herstructurering van Zuid-Limburg.

Winnaars

Winnaars Kremers Award 2017

2017 was het jaar van de vrouw. De Kremers Award had alleen vrouwelijke winnaars. Zij bleken niet alleen erg goed in staat de sociaal-economische ontwikkeling van regio's in kaart te brengen en te analyseren maar zij kwamen met concrete en innovatieve oplossingen van economische en maatschappelijke problemen die ze ook nog eens wisten te implementeren.

VAN LINKS NAAR RECHTS: LUCY GRAY (STAND-IN VOOR ANIKA DE LA FLOR), KATJA SILLEN, ANKE VAN HELMOND EN MEREL DONKERS. (FOTOGRAAF: PASCAL MOORS)

VAN LINKS NAAR RECHTS: LUCY GRAY (STAND-IN VOOR ANIKA DE LA FLOR), KATJA SILLEN, ANKE VAN HELMOND EN MEREL DONKERS. (FOTOGRAAF: PASCAL MOORS)

HBO

Merel Donkers, Anke van Helmond en Carolien Kloosterman - de HAS Hogeschool Den Bosch

Gebiedsanalyse Agro as de Peel werd geschreven aan in opdracht van AgriFood Capital; een samenwerkingsverband tussen diverse overheden, ondernemingen en onderwijsinstellingen. De goede toepasbaarheid van de resultaten viel de jury direct op. Er worden vijf eerdere studies die gedaan zijn voor gemeenten uit het Peelgebied gecombineerd, uitgebreid en in onderlinge samenhang gepresenteerd. De thesis beschrijft een interessante ketenverschuiving, en komt met goede voorstellen om de samenwerking tussen bedrijven in de gehele keten binnen de agrosfeer te vergroten: van producent tot verwerker en verkoper. Economische, ruimtelijke en maatschappelijke problematiek kan via innovatieve samenwerkingsrelaties en het marketen van de regio getackeld worden. De voorstellen om tot een proeftuin voor de agrosector in de Peel te komen zien er creatief en veelbelovend uit.

WO

Anika de la Flor - Universiteit Maastricht

Water-related Ecosystem Services in the Environmental Impact Assessments in the Peruvian mining industry gaat over twee methoden (de brede en innovatieve Environmental Impact Assessment en de Ecosystem Services) die de impact van het in bedrijf houden of starten van mijnen in het Congadistrict in Peru beoordelen. Het is een case study met onderzoek in de regio, interviews, analyse van media-uitingen en literatuur. Anika hanteert duidelijke evaluatiecriteria en vergelijkt uitkomsten van voor- en tegenstanders. Opvallend is de sterke verantwoording van de onderzoeksopzet. De jury meent dat de toepasbaarheid, die in het slothoofdstuk helder en nuttig geformuleerd wordt, groot is.

WO - stimuleringsprijs

Heleen Coenen - Universiteit Maastricht

Zero Waste Strategy – Exploring the dynamics that introduce the zero waste strategy to Capannori is een kwalitatieve studie die een burgerinitiatief analyseert dat tegen het bouwen van een nieuwe verbrandingsoven in de stad Capannori in Italië is. De burgers zijn gemobiliseerd om zelf het afval van de stad op een duurzame manier te managen. De komst van de oven wordt niet alleen tegengehouden, maar tegelijkertijd wordt een alternatieve manier van afvalverwerking geaccepteerd.

Phd

Katja Sillen - Universiteit Maastricht

A Place Called Home – The role of identification in the post-dissolution phase of a customer relationship with a place brand is een studie die gaat over de mate waarin identificatie met een stad of regio een rol speelt bij of na het verhuizen. De studie richt zich ook op een innovatieve manier van regio- of city branding, die veel verder gaat dan de gebruikelijke marketingmix.

Voorwaarden

Scripties of proefschriften die ingestuurd worden voor de Kremers Award, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Sociaal-economische vernieuwing van een regio staat centraal. Wat gebeurt er als een dominante economische sector in een regio verdwijnt? Wat vraagt herstructurering van een regio op het gebied van onderwijs en cultuur? Welke rol is er in dit proces op het gebied van fusies, innovatie, arbeidsmobiliteit, duurzaamheid, etc.
 • In de beoordeling wordt zowel gekeken naar de theoretische onderbouwing als naar de praktische uitvoerbaarheid van het onderzoek
 • Scripties en proefschriften mogen zowel in het Nederlands als in het Engels worden ingeleverd
 • Scripties en proefschriften moeten door de onderwijsinstelling waaraan de student of PhD studeert of studeerde zijn beoordeeld en goedgekeurd
 • Zij moeten na 31 augustus 2016 geschreven zijn
 • Er zijn geen eisen wat betreft de lengte of het aantal woorden

Procedure

 • Scripties en proefschriften moeten zijn ingeleverd vóór 30 september 2019
 • Inleveren scripties via: thesis@kremers-award.nl
 • Een team onder leiding van prof. Dr. Hans Kasper screent en beoordeelt de inzendingen
 • Op 1 oktober wordt een shortlist aangeboden aan de jury
 • De jury bepaalt de uiteindelijke winnaar per categorie
 • Op 30 november 2019 worden de Kremers Awards uitgereikt tijdens Dansen op de Mijnen in het Parkstad Limburg theater in Heerlen

Jury

 • Dr. J. Kremers (voorzitter)
 • Mw. I. Gutterswijk-Luiten – voorzitter dagelijks bestuur Van der Valk-groep
 • J.M.G.M. Gelissen – CEO Gelissen Group
 • Drs. P.J.J.M. Swinkels – former CEO Bavaria
 • Ir. J. Zuidam – former member of the Managing Board DSM
 • Jury adviseur : Prof. dr. H. Kasper

Comité van aanbeveling

 • Drs. Th.J.H.M. Bovens – King’s Commissioner Province Limburg
 • Prof. Dr. W.B.H.J van de Donk – King’s Commissioner Province Noord-Brabant
 • Mr. Arent van der Feltz – President Executive Board Open Universiteit
 • Drs. E.C. Meijer – President Executive Board Fontys Hogescholen
 • Ir. J.H.J. Mengelers – President Executive Board Technische Universiteit Eindhoven
 • Prof. Dr. M. Paul – President Maastricht University
 • Drs. D.J. Pouwels – President Executive Board HAS Hogeschool
 • Dr. Luc Verburgh – President Executive Board Zuyd Hogeschool

Contact

Kremers Award - Stichting Behoud Mijnhistorie
Postbus 203
6040 AE Roermond
e: info@kremers-award.nl

Contactpersonen:

Stichting Behoud Mijnhistorie
drs. Theo Oberndorff
t: 0475 399 273
e: toberndorff@hklimburg.nl

PR & communicatie Kremers Award
Paroles communicatie & marketing
Marie-José van der Wielen
t: 06-21220209
e: marie-jose@parolescommunicatie.nl

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Scriptie uploaden

Mail je scriptie naar info@kremers-award.nl of klik op de button hieronder voor het versturen van een wetransfer.

Scroll naar top