Schrijf de beste scriptie of het beste proefschrift over sociaal – economische herstructurering en win 5000 euro!

Soms staat een regio voor de uitdaging om zichzelf opnieuw uit te vinden. Als een belangrijke industrie verdwijnt, bijvoorbeeld, of als de bevolking krimpt, of…

Zuid-Limburg was zo’n regio. Na de sluiting van de mijnen verdwenen er 75.000 banen. Dat heeft gevolgen. Voor de werkgelegenheid en de economie, natuurlijk. Maar ook op sociaal gebied liet de mijnsluiting zijn sporen na. Dat zag je terug in de criminaliteitscijfers, in het aantal echtscheidingen. Toch richtte de regio zich weer op. Er kwamen nieuwe banen, problemen werden overwonnen. Een interessant proces dat tot op de dag van vandaag doorgaat.

Onderzoek jij hoe een regio zich na een grote verandering opnieuw uitvindt? Stuur jouw scriptie of proefschrift dan in voor de Kremers Award. De Kremers Award is een scriptieprijs voor de beste scriptie of het beste proefschrift over sociaal – economische herstructurering.

Win!

5.000
EURO

5.000 Euro

voor de beste bachelor of master scriptie

Win!

5.000
EURO

5.000 Euro

voor de beste sciptie op hbo-niveau

Win!

5.000
EURO

5.000 Euro

voor het beste proefschrift

Win!

1.500
EURO

1.500 Euro

twee stimulerings-prijzen à 1.500

Laat je inspireren en kijk wie de Kremers Awards eerder wonnen!

Kremers Award

WAT IS DE KREMERS AWARD?

Met het uitreiken van de Kremers Award wil Stichting Behoud Mijnhistorie studenten en promovendi stimuleren om de vernieuwing van regio’s op sociaal en economisch gebied te onderzoeken en daar een scriptie of proefschrift over te schrijven.

MIJNSLUITING

In 1965 kondigde Joop den Uyl – toenmalig minister van Economische Zaken – aan dat de mijnen in Zuid-Limburg gesloten werden. Dit besluit zorgde ervoor dat de regio zich opnieuw moest uitvinden. Op economisch én sociaal gebied. En dat ging met vallen en opstaan.

SCRIPTIEPRIJS

De lessen die tijdens dit proces van herstructurering zijn geleerd, wil Stichting Behoud Mijnhistorie blijvend onder de aandacht brengen. Eerder liet de stichting een studie doen naar de lange termijneffecten van de herontwikkeling na de mijnsluiting. Dit resulteerde in 2013 in de publicatie ‘Na de mijnsluiting’.
Sinds 2016 daagt Stichting Behoud Mijnhistorie studenten en promovendi uit om onderzoek te doen naar herstructurering en sociale en economische vernieuwing van regio’s. Hiervoor heeft zij een scriptieprijs in het leven geroepen; de Kremers Award.

ELKE TWEE JAAR

De Kremers Award is een scriptieprijs die elke twee jaar wordt uitgereikt. De uitreiking van de eerste Kremers Award was op 15 februari 2017.

Sjeng Kremers

De Kremers Award is genoemd naar dr. J (Sjeng) Kremers, voormalig gouverneur van de provincie Limburg en eerste voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Mijnwerkerszoon Sjeng Kremers speelde een essentiële rol in de herstructurering van Zuid-Limburg.

Winnaars 2021

Lange tijd maakten de steeds veranderende coronamaatregelen het spannend of de derde editie van de Kremers Award op 22 november 2021 ‘live’ door kon gaan. Ondanks dat we rekening moesten houden met enkele beperkingen reikte dr. Sjeng Kremers tijdens Dansen op de Mijnen twee aanmoedigingsprijzen en twee Kremers Awards uit in de categorieën PhD en Master. Er waren geen inzendingen van hbo en bachelor-studenten.

Dr. Kremers reikte de naar hem vernoemde awards uit aan:

Inge Hooijen voor haar proefschrift Place attractiveness - A study of the determinants playing a role in residential settlement behaviour en Vivien Judit Csapliczky voor haar masterscriptie Regional development and digitalization - Socio-economic progress through ICTs in the region of Southern Transdanubia, Hungary.

De aanmoedigingsprijs in de categorie PhD ging naar Ronald Plantinga voor zijn proefschrift Nooit meer honger en natuurinclusief - productiviteitsgroei en duurzaamheid in de Friese zuivelsector, 1945-2020. Door ziekte kon Ronald zijn prijs niet persoonlijk in ontvangst nemen. Job Zomerplaag won de aanmoedigingsprijs in de categorie master met zijn scriptie The Mortar Between The Bricks - The (dis)empowerment of community initiatives through IBA Bewoners Maken Parkstad.

Uitreiking Kremers Award 2021 - Bovengronds - Dansen op de mijnen

Van links naar rechts: Vivien Csapliczky, dr. Sjeng Kremers, Inge Hooijen en Job Zomerplaag. Ronald Plantinga ontbreekt wegens ziekte. (FOTOGRAAF: LUC LODDER)

Programmaboekje van Dansen op de Mijnen

Aanmoedigingsprijzen

Ronald Plantinga 

In zijn proefschrift Nooit meer honger en natuurinclusief - productiviteitsgroei en duurzaamheid in de Friese zuivelsector, 1945-2020 beschrijft Ronald de ontwikkeling van de zuivelindustrie in Friesland in de periode 1945-2020 vanuit een regionaal-historisch perspectief. De nadruk ligt hierbij op de boeren en regionale instituties in Friese zuivelindustrie én de productiviteitsgroei en het effect op de natuurlijke omgeving. De jury ziet de toepasbaarheid van het proefschrift vooral in de richting van regionale transitieprocessen m.b.t. technologie, product en organisatie en had hiervoor graag concrete suggesties gezien.

Job Zomerplaag richt zich met zijn masterscriptie The Mortar Between The Bricks - The (dis)empowerment of community initiatives through IBA Bewoners Maken Parkstad op burgerparticipatie in een nieuw regionaal ontwikkelingsproces; de burgerparticipatie in het IBA project in Parkstad Limburg. Job ontwikkelt hiervoor op basis van de literatuur een gedegen, eigen analytisch kader. IBA dat van origine vooral op stenen – het slopen, bouwen, opnieuw opzetten van de gebouwde omgeving is geënt, wordt nu aangevuld met een sociale component van participatie door burgers. Daardoor verandert de NIMBY benadering nog wel eens in YIMBY - Yes, in my back yard.

PhD

Inge Hooijen onderzocht voor haar proefschrift Place attractiveness - A study of the determinants playing a role in residential settlement behaviour de attractiviteit van Zuid-Limburg en de euregio. Hoe kan de regio werknemers aantrekken én behouden? Welke criteria spelen hierbij een rol? Om hierachter te komen maakte ze gebruik van verschillende data, bijvoorbeeld uit interviews, enquêtes of panels. Wat de jury interessant vond, is dat Inge in het bijzonder gekeken heeft naar wat mensen die werkzaam zijn in de wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (bèta/techniek) belangrijk vinden, zodat duidelijk wordt hoe overheden en bedrijven deze schaarse doelgroep aan de regio kan binden. Zij pleit ervoor dat lokale, regionale en nationale overheden moeten reageren op basis van de specificiteit van een bepaalde plaats in plaats van een plaatsneutraal perspectief te hanteren. In haar proefschrift geeft Inge inzicht in de verschillende factoren die een rol spelen bij het beter begrijpen van de aantrekkelijkheid van plaatsen en het vermogen van plaatsen om (nieuwe) bewoners aan te trekken en vast te houden.

Master

Vivien Csapliczky focust in haar masterscriptie Regional development and digitalization - Socio-economic progress through ICTs in the region of Southern Transdanubia, Hungary op het verbeteren van de sociaal-economische ontwikkeling van Zuid-Hongarije middels het vergroten van de digitalisering in deze vroegere mijnstreek. Dit vanuit de gedachte dat meer digitalisering leidt tot een hoger GDP (bruto binnenlands product) per regio en een hogere Human Development Index. Vivien berekent zelf zulke indices voor regio's. De studie volgt niet een bepaalde theorie maar is wel gebaseerd op veel relevante artikelen en studies over het effect van specialisatie op regionale ontwikkelingstrajecten. De uitkomsten zijn goed toepasbaar en haar 14 aanbevelingen worden ook gelinkt aan 4 Social Development Goals van de UN.

Video van de prijsuitreiking 2021 (Bron: L1)

Winnaars 2019

Voor de tweede editie van de Kremers Award waren zes scriptie en proefschriften genomineerd in de categorieën PhD, master en bachelor. Er waren dit keer geen nominaties in de categorie hbo.

Ward Ooms won in de categorie PhD met zijn proefschrift Innovation through collaboration: challenging the assumptions. Hij promoveerde hiermee aan de Open Universiteit. Dirk Janssen (TU Eindhoven) won in de Master-categorie met zijn scriptie Learning strategies of high tech software firms, the case of Brainport's High Tech Software Cluster. De aanmoedigingsprijzen waren voor Ines Stelk (UNU MERIT – Maastricht) in de categorie Master en voor Liza Diane Gordin (Universiteit Maastricht) in de categorie bachelor. Kevin Van Lierop (Radboud Universiteit) en Floris Jan Sander (Rijksuniversiteit Groningen) waren genomineerd, maar vielen niet in de prijzen.

Dansen op de Mijnen

De prijsuitreiking van de Kremers Awards 2019 was onderdeel van Dansen op de Mijnen. Kerkradenaar, voormalig CEO van Deloitte, hoogleraar Auditing aan de VU en topman van ASML Roger Dassen verzorgde een  theatercollege waarin hij leiders uit politiek, wetenschap en bedrijfsleven opriep om de economische en sociale ontwikkeling en innovatie in Zuid-limburg  tot ‘Chefsache’ te maken. De Genkse rapper Don Lucca verzorgde met zijn raps in citétaal de muziek.

groepsfotowinnaars_kremersaward

Meer foto's van de prijsuitreiking 2019 (Fotograaf: Luc Lodder)

WO

Dirk Janssen - TU Eindhoven

Dirk, wat de jury aansprak is de concreetheid van je masterscriptie. Je richtte je op de innovatie van de organisatie. Daarvoor onderzocht je de leerstrategieën van vijf high tech software bedrijven in de Brainport regio. Interessant is dat je leertrajecten binnen én buiten bedrijven beschrijft. Met je scriptie lever je een afgerond onderzoek met duidelijke adviezen voor bedrijven, de high tech sector en Brainport als regio. Je staaft de noodzaak voor high tech bedrijven om te investeren in sociale, communicatieve én leiderschapskwaliteiten. Alleen technologische verandering is onvoldoende. Bovendien was de jury onder de indruk van het goede literatuuroverzicht én de goede leesbaarheid van je scriptie. Met name de interviews waren zeer prettig om te lezen. We hebben daarom besloten om jouw masterscriptie te honoreren met de Kremers Award van 5.000 euro in de categorie Master. Proficiat met deze mooie prestatie Dirk!

WO - stimuleringsprijs

Liza Gordin - Universiteit Maastricht – University College

Liza je deed onderzoek naar de kansen van eerste generatie studenten, studenten die uit een nest komen waar de ouders géén hogere studie volgden. Met sociale, culturele en economische kapitaaltheorieën legde je een goed fundering onder je interessante onderzoek. In je aanbevelingen blijf je vrij algemeen, je noemt bijvoorbeeld een mentorprogramma. De jury had hier van jou – zelf een eerste generatiestudent die zeer maatschappelijk betrokken is – meer vuurwerk, meer revolutionaire ideeën verwacht. Daarom voor jou geen Kremers Award. Wél waarderen we jouw studie in de categorie bachelor met een aanmoedigingsprijs van 1500 euro. We zien je over een aantal jaren graag terug met een spetterende master-scriptie. Proficiat met jouw welverdiende aanmoedigingsprijs!

Ines Stelk – Universiteit Maastricht – UNU MERIT

Jouw scriptie is zeer actueel, Ines. Onze maatschappij staat voor tal van uitdagingen die om verandering vragen. Jij besloot om de impact en de rol van burgerbetrokkenheid in structurele transformaties te bekijken en deed in Wolfhagen een diepgaande case study naar de energietransitie in deze stad. De jury was hier zeer van onder de indruk. We vonden het ook erg interessant om te lezen hoe dit in Duitsland gebeurt, anders dan Nederland is Duitsland geen ‘polderland’. Bovendien is jouw onderzoeksvraag een vraag waarmee veel overheden op dit moment worstelen. Jouw kwalitatieve studie leidde tot 13 praktijkgerichte hypothesen die in een vervolgonderzoek verder zouden moeten worden onderzocht. Wij zouden zeggen, gebruik je masteronderzoek als basis voor een proefschrift. Wij willen dat van harte aanmoedigen. Daarom waarderen wij jouw masterscriptie met een aanmoedigingsprijs van 1500 euro. Van harte proficiat daarmee!

Phd

Ward Ooms – Open Universiteit

Ward, je speelt in reservetijd. Bij de eerste editie van de Kremers Award was je proefschrift nog niet verdedigd. Een voorwaarde om mee te mogen doen. Daarom doe je nu alsnog mee. En met resultaat!

Dit proefschrift is wat we als jury van een dissertatie verwachten. Zowel kwalitatief als kwantitatief is hij dik in orde. Wat we heel goed terug zagen zijn de innovatieve scenario’s voor sociaal economische ontwikkeling. Als je de onderwerpen van de scripties hiervoor hebt gehoord, is de vraag waarmee jij je promotie startte geen onlogische. Je wilde onderzoeken of samenwerking inderdaad  leidt tot innovatie. Je wilde inschatten wanneer en onder welke omstandigheden en voorwaarden samenwerking tot innovatie kan leiden. Daarbij is het sociale aspect belangrijk. Iets wat we vanavond ook al eerder hoorden. Misschien heeft Kevin je werk wel moeten bestuderen tijdens zijn studie. De theoretisch fundering van je proefschrift is stevig en je conclusies zijn toepasbaar. Voor de Kremers Award is het belangrijk dat het om regio’s gaat. Ook dat is bij jouw proefschrift het geval. Je bestudeerde vele regio’s, clusters en cases in Europa én in Nederland. Inclusief Brainport. Door zijn brede opzet onderscheidt jouw proefschrift zich van de andere inzendingen. Daarom reik ik jou vandaag de Kremers Award 2019 ter waarde van 5000 euro in de categorie PhD uit. Van harte proficiat Ward!

Bekijk een video van de prijsuitreiking 2019 (Bron: L1)

Winnaars 2017

2017 was het jaar van de vrouw. De Kremers Award had alleen vrouwelijke winnaars. Zij bleken niet alleen erg goed in staat de sociaal-economische ontwikkeling van regio's in kaart te brengen en te analyseren maar zij kwamen met concrete en innovatieve oplossingen van economische en maatschappelijke problemen die ze ook nog eens wisten te implementeren.

VAN LINKS NAAR RECHTS: LUCY GRAY (STAND-IN VOOR ANIKA DE LA FLOR), KATJA SILLEN, ANKE VAN HELMOND EN MEREL DONKERS. (FOTOGRAAF: PASCAL MOORS)

VAN LINKS NAAR RECHTS: LUCY GRAY (STAND-IN VOOR ANIKA DE LA FLOR), KATJA SILLEN, ANKE VAN HELMOND EN MEREL DONKERS. (FOTOGRAAF: PASCAL MOORS)

HBO

Merel Donkers, Anke van Helmond en Carolien Kloosterman - de HAS Hogeschool Den Bosch

Gebiedsanalyse Agro as de Peel werd geschreven aan in opdracht van AgriFood Capital; een samenwerkingsverband tussen diverse overheden, ondernemingen en onderwijsinstellingen. De goede toepasbaarheid van de resultaten viel de jury direct op. Er worden vijf eerdere studies die gedaan zijn voor gemeenten uit het Peelgebied gecombineerd, uitgebreid en in onderlinge samenhang gepresenteerd. De thesis beschrijft een interessante ketenverschuiving, en komt met goede voorstellen om de samenwerking tussen bedrijven in de gehele keten binnen de agrosfeer te vergroten: van producent tot verwerker en verkoper. Economische, ruimtelijke en maatschappelijke problematiek kan via innovatieve samenwerkingsrelaties en het marketen van de regio getackeld worden. De voorstellen om tot een proeftuin voor de agrosector in de Peel te komen zien er creatief en veelbelovend uit.

WO

Anika de la Flor - Universiteit Maastricht

Water-related Ecosystem Services in the Environmental Impact Assessments in the Peruvian mining industry gaat over twee methoden (de brede en innovatieve Environmental Impact Assessment en de Ecosystem Services) die de impact van het in bedrijf houden of starten van mijnen in het Congadistrict in Peru beoordelen. Het is een case study met onderzoek in de regio, interviews, analyse van media-uitingen en literatuur. Anika hanteert duidelijke evaluatiecriteria en vergelijkt uitkomsten van voor- en tegenstanders. Opvallend is de sterke verantwoording van de onderzoeksopzet. De jury meent dat de toepasbaarheid, die in het slothoofdstuk helder en nuttig geformuleerd wordt, groot is.

WO - stimuleringsprijs

Heleen Coenen - Universiteit Maastricht

Zero Waste Strategy – Exploring the dynamics that introduce the zero waste strategy to Capannori is een kwalitatieve studie die een burgerinitiatief analyseert dat tegen het bouwen van een nieuwe verbrandingsoven in de stad Capannori in Italië is. De burgers zijn gemobiliseerd om zelf het afval van de stad op een duurzame manier te managen. De komst van de oven wordt niet alleen tegengehouden, maar tegelijkertijd wordt een alternatieve manier van afvalverwerking geaccepteerd.

Phd

Katja Sillen - Universiteit Maastricht

A Place Called Home – The role of identification in the post-dissolution phase of a customer relationship with a place brand is een studie die gaat over de mate waarin identificatie met een stad of regio een rol speelt bij of na het verhuizen. De studie richt zich ook op een innovatieve manier van regio- of city branding, die veel verder gaat dan de gebruikelijke marketingmix.

Voorwaarden

Scripties of proefschriften die ingestuurd worden voor de Kremers Award, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Sociaal-economische vernieuwing van een regio staat centraal. Wat gebeurt er als een dominante economische sector in een regio verdwijnt? Wat vraagt herstructurering van een regio op het gebied van onderwijs en cultuur? Welke rol is er in dit proces op het gebied van fusies, innovatie, arbeidsmobiliteit, duurzaamheid, etc.
 • In de beoordeling wordt zowel gekeken naar de theoretische onderbouwing als naar de praktische uitvoerbaarheid van het onderzoek
 • Scripties en proefschriften mogen zowel in het Nederlands als in het Engels worden ingeleverd
 • Scripties en proefschriften moeten door de onderwijsinstelling waaraan de student of PhD studeert of studeerde zijn beoordeeld en goedgekeurd
 • Zij moeten na 31 augustus 2018 geschreven zijn
 • Er zijn geen eisen wat betreft de lengte of het aantal woorden

Procedure

 • Scripties en proefschriften moeten zijn ingeleverd vóór 30 september 2023
 • Inleveren scripties via: thesis@kremers-award.nl
 • Een team onder leiding van prof. Dr. Hans Kasper screent en beoordeelt de inzendingen
 • In oktober wordt een shortlist aangeboden aan de jury
 • De jury bepaalt de uiteindelijke winnaar per categorie

Jury

 • Dr. J. Kremers (voorzitter)
 • Mw. I. Gutterswijk-Luiten – voorzitter dagelijks bestuur Van der Valk-groep
 • Ir. J. Zuidam – former member of the Managing Board DSM
 • Jury adviseur : Prof. dr. H. Kasper

Comité van aanbeveling

 • Drs. Th.J.H.M. Bovens – Gouverneur van Limburg 2011-2021
 • mr. Ina Adema – King’s Commissioner Province Noord-Brabant
 • Prof. Dr. Theo Bastiaens – President Executive Board Open Universiteit
 • Dr. Luc Verburgh – President Executive Board Zuyd Hogeschool

Contact

Kremers Award - Stichting Behoud Mijnhistorie
Postbus 203
6040 AE Roermond
e: info@kremers-award.nl

Contactpersonen:

Stichting Behoud Mijnhistorie
drs. Theo Oberndorff
t: 0475 399 273
e: toberndorff@hklimburg.nl

PR & communicatie Kremers Award
Paroles communicatie & marketing
Marie-José van der Wielen
t: 06-21220209
e: marie-jose@parolescommunicatie.nl

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Scriptie uploaden

Mail je scriptie naar info@kremers-award.nl of klik op de button hieronder voor het versturen van een wetransfer.

Scroll naar top